Loading the player...

พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

subtitle