วิธีการเปิดใช้งานปลั๊กอิน Silverlight บน Chrome สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

o   พิมพ์ในช่อง URL ดังนี้  chrome://flags/#enable-npapi

o   กดเปิดการใช้งาน หรือกดที่ปุ่ม Enable สำหรับ npapi plugin ตามรูปด้านล่าง

เวอร์ชั่นภาษาไทย

เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

o   เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด กดปุ่มเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง ตามรูปด้านล่าง

       หรือทำการปิด Browser Chrome แล้วจึงเปิดเข้าเว็บเพจที่ต้องการรับชมอีกครั้ง

เวอร์ชั่นภาษาไทย

เวอร์ชัเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

o   หาก Silverlight plugin ยังคงไม่ทำงานให้พิมพ์ในช่อง URL ดังนี้  chrome://plugins/

o   ทำการเปิดการใช้งานหรือกดที่ปุ่ม enable สำหรับ Silverlight ตามรูปด้านล่าง

เวอร์ชั่นภาษาไทย

เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

o   ทำการปิด Browser Chrome แล้วเปิดเข้าหน้าที่ต้องการรับชมอีกครั้ง

-          หรือทำการทดลองเปลี่ยน Browser เป็น Internet Explorer หรือ Firefox ครับ