เทปบันทึก 16/05/2017

 
ปรับกลยุทธ์

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

ธันวาคม
  มีปัญหาในการรับชมติดต่อทาง Skype หรือ E-mail ได้ที่ dcisupport@dcs.premier.co.th