เทปบันทึก 12/04/2014

 
โรงเรียนนักลงทุน

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

ธันวาคม

พฤศจิกายน
  มีปัญหาในการรับชมติดต่อทาง Skype หรือ E-mail ได้ที่ dcisupport@dcs.premier.co.th