คุณประวิชญา หรรษกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณสมชาย คุลีเมฆิน
กรรมการผู้จัดการ
คุณพรพิมล ต่อไพบูลย์
เลขานุการบริษัท
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 
   Factsheet : EN TH


Copyright © 2009 Datapro Computer Systems Co., Ltd. All Rights Reserved.
มีปัญหาในการรับชมติดต่อทาง E-mail ได้ที่ dcisupport@dcs.premier.co.th
Supported Browser : Internet Explorer 6 or higher